Bireysel Isıtma Sistemleri

        BİREYSEL VE MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİNİN TANITIMI

        Konutlarda ısıtma ve sıcak su temini için ısı üretimi, daıtımı ve tüketiminin aynı baımsız bölüm içerisinde yapılmasına bireysel ısıtma denir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ise, aynı amaçlarla ısı üretimi ve daıtımı baımsız bölümlerin dıında merkezi olarak yapılmakta, ısı tüketimi ise baımsız bölümlerin içerisinde olmaktadır.

Bireysel Sistemler Bireysel ısıtma cihazlarına örnek olarak kombiler, kat kaloriferleri, sobalar, Şömineler, Şofbenler ve termosifonlar verilebilir.

     KOMBİ

     Kombiler, mahal ısıtmasına ve sıcak su salamaya yönelik olarak kullanılırlar. Kombideki standart plakalı eanjörün sıcak su konforu açısından yeterli olmadıı durumlarda, sıcak su depolamalı konfor tipi plakalı eanjöre sahip kombilerin, entegre boylerli kombilerin veya ısıtıcı cihaz ve boyler kombinasyonlarının kullanılması mümkündür.  Kombiler, bacalı ve hermetik olmak üzere iki farklı gövde tipinde üretilirler. Bacalı tiplerde yakma havası kombinin monte edildii mahalden alındıı için, bu mahalde dir , ortamdan taze hava girii için yeterli büyüklükte bir menfez öngörülmelidir. Ayrıca kombinin balandıı bacanın uygunluu kontrol edilerek bacada önlem alınmalıdır. Bacalı kombilerin monte edilecei mahallerle ilgili olarak mahalin minimum alanı, kullanım ekli gibi kısıtlamalar mevcuttur. Hermetik kombiler ise yakma havasını dı ortamdan, kendi e eksenli baca seti üzerinden bir fan vasıtası ile emerek, duman gazlarını da yine aynı e eksenli baca seti üzerinden ve aynı fan vasıtası ile dı ortama verirler. Bacalı kombilerde olduu gibi bir taze hava menfezine ve bacaya gerek yoktur; bu nedenle montajı ve işletmesi daha pratiktir.

Kombiler yaşama mekanlarına kolayca entegre edilebilirler; az yer kaplarlar, kolay monte edilirler, sessiz çalıırlar ve estetiktirler. Kombilerde, baca tepme emniyeti, aşırı ısınma emniyeti, alev sönmesi durumunda gazı kapatma, donma emniyeti gibi her türlü emniyet önlemi alınmıştır. Kombiler, üretim aamasında fabrikada çalışır vaziyette test edilmektedirler.  Kademeli ya da oransal çalışan baca gazı / yakma havası fanı, düşük sıcaklık kazanı sınıfı kombiler, youğuşma tekniği ve yanma kalitesi kontrolü gibi teknolojiler sayesinde, kombiler günümüzde artık daha yüksek verim değerlerine ulaşabilmektedirler.

                         KOMBİNİZİ OSMANLI MÜHENDİSLİKTEN ALIN RAHAT EDİN.